ברכת כהנים

התנהלות כהן בזמן ברכת כהנים

הרב אלישיב קפקה | י טבת תש"פ