שאלות כלליות

שני ילדים ששרים אנעים זמירות ביחד

הרב יאיר וסרטיל | ב ניסן תשע"ד