מבנה בית הכנסת

מקום הפרוכת בארון הקודש

הרב שלום אילוז | ט"ו טבת תשס"ט