המניין

תפילה במנין בעזרת נשים מופרדת

כולל הלכה בית אל | ה אב תשע"ז