מבנה בית הכנסת

החלפה של עזרת נשים ועזרת גברים

הרב שמואל אריאל | כ"ו מרחשון תשע"ט