מבנה בית הכנסת

לוחות סולאריים על בית הכנסת

הרב פרופ' נריה גוטל | ד ניסן תשפ"א