מיסים וחוקי המדינה

מיסים לבניית כנסיות

הרב פרופ' נריה גוטל | כ"ב סיון תשפ"א