זקן ופיאות

האר"י חולק על הירושלמי?

הרב שמואל הולשטיין | כ"ד אלול תשס"ז