ביזוי אוכלים ובל תשחית

בל תשחית

הרבנות הראשית לישראל | ו אב תשע"ד