ביזוי אוכלים ובל תשחית

איסור תליית פת על וו

הרב יאיר וסרטיל | י אלול תשס"ט