ביזוי אוכלים ובל תשחית

בל תשחית במפיות נייר

הרב שמואל הולשטיין | ט"ז אב תשס"ח