שאלות כלליות

לקיחת דברים מתכלים מבית מלון - המשך

הרב יהודה אודסר | כ"ו כסלו תשס"ו