ביזוי אוכלים ובל תשחית

אסור היום להרים לחם מן הארץ?

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז תמוז תשס"ג