ביזוי אוכלים ובל תשחית

שימוש באוכל כמשחק לילדים

הרב רואי מרגלית | ח תמוז תשס"ג