ביזוי אוכלים ובל תשחית

האם יש איסור ’בל תשחית’ כשמשחיתים לצורך פעולה בסניף?

הרב פרופ' נריה גוטל | ל תשרי תשפ"ג