ביזוי אוכלים ובל תשחית

האם מותר לקצוץ ענפים מעץ בגינה

הרב נועם דביר מייזלס | י"ז אייר תש"פ