ביזוי אוכלים ובל תשחית

מקלחת לאחר טבילה במקווה

הרב יוסף דהאן | י"ד מרחשון תשס"ג