היין והגביע

כוס קידוש קצת שבורה

הרב יצחק גרינבלט | י מרחשון תשע"ה