היין והגביע

כמה מהיין צריך לשתות?

הרב מיכאל יומטוביאן | כ"א אב תשע"ט