ברכה אחרונה

ברכה אחרונה על היין של הקידוש

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | י"ט שבט תשע"ח