היין והגביע

האם המקדש צריך למזוג לאחרים לפני שיטעם?

הרב שמואל אריאל | ה אדר א' תשע"ו