היין והגביע

קידוש בשבת כשאין לי יין

הרב חגי לרר | י מרחשון תשפ"א