היין והגביע

על אלו משקאות אפשר להבדיל ולקדש?

הרב יוסף דהאן | י"ז שבט תשס"ג