המקדש

הוספות לאחר הברכה בקידוש

הרב דוד חי הכהן | כ"ו סיון תש"ע