המקדש

שמיעת קידוש על ידי קטן

הרב שמואל הולשטיין | י"ח אדר ב' תשס"ח