המקדש

יין נסך על ידי אבי בשבת

הרב יצחק גרינבלט | י"ח שבט תשע"ה