המקדש

קידוש ביחד - רק לשלושה ומעלה?

הרב אלישיב קפקה | י"ב שבט תשע"ה