שאלות כלליות

תענית יום כפור לנשים

הרב יוסף אפריון | ב שבט תשע"א