שאלות כלליות

עובדת זרה במועדי תשרי

הרב שמואל אריאל | כ"א אלול תשע"ח