חולים, מעוברות ומניקות

צום יום כיפור בהריון

הרב אליקים לבנון | ו תשרי תש"פ