שאלות כלליות

חובת מתנה לאשה בשלושת רגלים

הרב רואי מרגלית | כ"ד אלול תשס"ג