דיני ממונות בדרך

נסיעה במונית ללא מונה

הרב אליעזר מלמד | י"ב מרחשון תשס"ד