דיני ממונות בדרך

שמירת מקום בכיתה

הרב יוסף אפריון | ד שבט תשע"ד