דיני ממונות בדרך

חניה במגרש חניה מוסדר של רשת חנויות גדולה

הרב ש. יוסף וייצן | ט"ז טבת תשע"ו