הכותל והר הבית

נסיעה לכותל - מסוכנת?

רבנים שונים | כ"ד אייר תשס"ג