זהירות בדרכים ותאונות

מהי החובה ההלכתית להיזהר בדרכים?

הרב חגי לרר | כ"ו אייר תשפ"א