משקאות

ברכת רסק פירות לעומת מרק ירקות

רבנים שונים | כ"ז סיון תשס"ד