משקאות

למה מברכים שהכל על מיץ ענבים?

הרב רואי מרגלית | ו אדר ב' תשס"ה