ממתקים ועוגות

מה מברכים על אפרופו

הרב שמואל הולשטיין | ט"ז סיון תשס"ט