תערובת מאכלים

ציפוי בלחם לטעם

הרב שמואל הולשטיין | ט"ז אב תשס"ח