תערובת מאכלים

ברכה על מרק עדשים

כולל הלכה בית אל | ג טבת תשע"ז