שינוי מקום, הפסק וטעות

ברך האדמה על פרי העץ ורוצה לאכול עוד

הרב יאיר וסרטיל | י"ח אדר תשע"ה