סוגי הכשרים

מוצר בלי סימן כשרות יכול להיות כשר?

הרב יעקב כהן | י"ד סיון תש"ע