נושאים שונים

אכילה ליד שולחן עם אדם האוכל מאכל טרף

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | י"א אדר ב' תשע"ט