יום החתונה

מעלת ברכת החתן ו/או הכלה לפני החופה

הרב רפאל וסרטיל | ט ניסן תשע"ו