ברכות השחר

ביצה שנולדה בשבת

הרה"ג אביגדור נבנצל | ז אדר תשע"ג