ברכות השחר

מה השוני בין המעביר שינה לנותן לעיף כוח?

הרב רפאל וסרטיל | ט אייר תשע"ח