בגינה ובשדה

אכילה מהעץ בשמיטה

הרב יוסף אפריון | ה מרחשון תשע"ה