שמיטה

נטיעת עצי סרק ועצי פרי סמוך לשמיטה - עד מתי מותר

הרב יצחק בן יוסף | ט"ז אייר תשפ"א