תרומות ומעשרות - כללי

האם כהן יכול לתת את התרומה לזר?

הרב דוד חי הכהן | כ"א אדר תשס"ו